تیم استودیو معماری و شبیه سازی بلک لایت فعالیت حرفه ای خود را از سال 94 در زمینه شبیه سازی معماری ، طراحی معماری و ... شروع کرده و با هدف بهبود کیفیت سطح معماری و اراِئه بهتر برای درک مطلوب تر معماری ، آماده انجام طراحی معماری و یا شبیه سازی های معماری شما با بهترین کیفیت و کترین زمان ممکن است .


بسیاری از افرادی که در کسب و کار به ویژه کسب و کارهای نوین فعالیت میکنند، به اهمیت برونسپاری (Outsourcing) بیش از گذشته پی بردهاند و روی آن تمرکز ویژهای دارند، شرکتهای معماری نیز از این امر مستثنا نیستند. برونسپاری همانگونه که از اسمش مشخص است، در واقع سپردن بخشی از کار به بیرون از شرکت محسوب میشود. البته نباید این نکته را از یاد برد که سپردن بخشی از کار به نیروهای خارج از شرکت باید کاملا تخصصی و خروجی آن با بالاترین کیفیت ممکن باشد. کیفیت در بحث معماری، از اهمیت بسیار بالایی برخورد است و اگر قرار باشد که کار با کیفیت پایین، خروجی نیروهای بیرون از شرکت باشد، چنین چیزی تنها اتلاف وقت به حساب میآید. اما در شرایطی که کار به خوبی انجام شود، برون سپاری میتواند مزایای بسیار زیادی برای شرکت داشته باشد که مهمترین آن صرفهجویی در زمان است. شرکتهای معماری اگر بخشی از کار خود را به بیرون بسپارند، میتوانند پروژههای بیشتری بگیرند و بدین شکل در رقابت با بقیه شرکتها جلوتر خواهند بود. یکی دیگر از مزایای برونسپاری، مقرون به صرفه بودن آن است. فردی که به صورت پروژهای و بیرون از شرکت بخشی از کار را انجام میدهد، تمام تمرکز خود را روی آن پروژه میگذارد. برونسپاری با امکان دورکاری بخشی از کارمندان میتواند منجر به توسعه کسب و کار شود. برای مثال، یک مهندس معمار نباید وقتش را صرف تنظیم نامههای اداری و کارهایی از این قبیل کند در نتیجه میتوان انجام چنین کارهایی را به یک نیروی بیرون از شرکت محول کرد. از دیگر مزایای برون سپاری در یک شرکت معماری، حذف بسیاری از هزینههاست مثل هزینه خرید تجهیزات و سیستمهایی که برای طراحی لازم است. برونسپاری مزایای دیگری هم دارد که مهمترین آن دسترسی به منابع انسانی متخصص محسوب میشود. در واقع آن دسته از شرکتهای معماری که از برونسپاری کمک میگیرند، یک بانک اطلاعاتی قوی از کارمندان متخصص در زمینه معماری دارند که میتوانند در هر زمانی برخی از آنها را به کار داخل از شرکت دعوت کنند.